Chceme dobře sloužit našim zákazníkům, být vyhledávaným partnerem, se kterým je spolupráce konkurenční výhodou. Proto neustále rozvíjíme schopnost přinášet profit zákazníkům i naší společnosti, usilujeme o dlouhodobé a vyvážené vztahy se všemi partnery. Kontinuálním rozvojem naší firmy a zaměstnanců chceme dosahovat technicky dokonalých výkovků vyráběných s vysokou produktivitou a kvalitou. Trvalým zlepšováním procesů a kultivací našeho prostředí usilujeme o dlouhodobou prosperitu firmy.

Své dobré jméno budujeme na společných hodnotách, za jejichž dodržování přijali zodpovědnost všichni zaměstnanci.

Naše poslání:

Pracovat tak, abychom si zasloužili dobrou budoucnost.

Podnikatelská vize:

Stát se respektovaným partnerem pro výjimečná řešení.4Z logo VIVA kovárna

Co znamená 4Z?

Zákazníci

Zákazník je partner, který nám přináší profit a znalosti, díky kterým se můžeme jako firma i jednotlivci dlouhodobě rozvíjet. Zákazník je partnerem, kterému nasloucháme, abychom mu porozuměli a uměli s ním efektivně spolupracovat. Usilujeme o to, aby nejlepší firmy světového průmyslu byly našimi nejspokojenějšími zákazníky.

Cíl: Být vyhledávaný partner.

Zaměstnanci

Společně usilujeme o to, aby všichni zaměstnanci rozuměli své práci, dobře ji ovládali, chápali její význam v rámci společnosti a byli za to spravedlivě ohodnoceni. Vytváříme dobré pracovní podmínky, stavíme na vzájemné spolupráci a vnitřní motivaci zaměstnanců. Chceme, aby byl pracovní život našich lidí v rovnováze se soukromým. O tom, že se nám to daří, svědčí i ocenění 4. nejlepší zaměstnavatel v ČR pro rok 2015.

Cíl: Výkonný a spokojený zaměstnanec, motivovaný pracovat na svém rozvoji a k prospěchu společnosti.

Zlepšování

Neustále hledáme cesty, jak neplýtvat, a při zachování maximální kvality vyrábět jednodušeji, rychleji a levněji.

Cíl: Zlepšování je nezbytnou součástí práce každého zaměstnance.

Zodpovědnost

Ručíme za sebe, za své jednání, za svěřené činnosti i prostředky. Princip zodpovědnosti přijímáme jako vnitřní závazek, na který se druzí mohou spolehnout. Je to naše kvalita na všech úrovních a v každém z nás.

Cíl: Každý zaměstnanec přijímá zodpovědnost jako vyšší princip, netoleruje nezodpovědné chování ani nezodpovědná rozhodnutí.

Víc než jen kovárna

Víc než jen kovárna

V čem jsme jiní než běžné výrobní firmy?

Čestmír Vančura

Spolumajitel a spoluzakladatel

„Jsem rád, že se nám daří budovat dobrou, komplexně fungující firmu, která je schopná dalšího vývoje a učení. Firmu, která se umí dobře starat o své zákazníky i zaměstnance. Firmu, která která přináší něco potřebného celé společnosti a místu, kde podniká, a tím zlepšuje podmínky pro život nejen svých vlastních lidí. Proto systematicky, zodpovědně a především s radostí investujeme do kultury, sportu, vzdělávání i podpory neziskových organizací.“

Zbyněk Rozsypal

Obchodní ředitel

„Vyrábíme pro nejlepší – v tomto jednoduchém hesle je schováno jádro naší strategie. Naši zákazníci jsou špičky ve svých oborech, kladou na nás velké nároky a jsou vždy o krok před konkurencí. Zvládnutí jejich požadavků je pro nás velkou školou, ale právě to nás posouvá dále.“

Marek Jorda

Technický ředitel

„Inovace posouvají svět dopředu. I naše dosud nejúspěšnější projekty byly vždy spojeny s inovativními řešeními. Nezáleží na tom, jestli programujeme robota, simulujeme tvářecí proces nebo ladíme životnost obráběcích nástrojů - pokaždé přitom zvyšujeme efektivitu, snižujeme náklady i náročnost. I díky tomu ve výsledku tvoříme výkovky, které drží krok se světovou špičkou.“