Kvalita a ISO certifikace

V průběhu roku 2017 a 2018 přecházíme na korporátní model certifikace integrovaného systému managementu zahrnující oblast kvality, životního prostředí a hospodaření s energií v Kovárně VIVA a.s. a CV Machining s.r.o. ve Zlíně a v kovárně ALPER a.s. v Prostějově. Sjednocení integrovaného systému managementu je zaměřeno na úspěšné plnění všech požadavků zainteresovaných stran v místech působnosti kováren VIVA a ALPER a v obrobně CV Machining, a z nich vyplývajících závazných povinností – zejména v oblastech legislativy a životního prostředí.

Korporace má stanovenou integrovanou politiku systému managementu kvality, jejíž plné znění naleznete zde

Strategii korporace naleznete zde.

Disponujeme systémem kvality a všemi moderními metodami pro kontrolu jakosti celého procesu výroby od nákupu materiálu přes průběžnou kontrolu výroby až po finální inspekci před expedicí. Jako výrobci tzv. bezpečnostních dílů jsme plně vybaveni příslušnou technikou a organizací procesů.

 

 

Firma je držitelem certifikátů

řízení kvality ČSN EN ISO 9001
ekologického certifikátu ČSN EN ISO 14001
certifikátu pro oblast automotive IATF 16949
certifikátu energetického managementu ČSN EN ISO 50001

certifikátu systému managementu BOZP ČSN EN ISO 45001