Vývoj nové generace zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009807

Program podpory: APLIKACE, OP PIK...více 

Spoluřešitelé: COMTES FHT a.s., Západočeská univerzita v Plzni

Projekt je zaměřen na vyvinutí nové skupiny zápustkových výkovků z ultra-vysoce-pevných ocelí, které umožní výrobu kovaných součástí s lepšími mechanickými a užitnými vlastnostmi. Pro výrobu výkovků bude potřeba menší množství materiálu, což vede k energetickým úsporám ve výrobě. Zároveň bude snížena produkce skleníkových plynů a CO2. Projekt umožní transfer vlastních poznatků zákl. výzkumu přímo do provozních technologií a tím vznikne nová generace výkovků s efektivnějším využitím materiálu.

Úspory energií Kovárny VIVA

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002525

Program podpory: Úspory energie, OP PIK...více 

Cílem projektu je úspora energií v obecné rovině. Snížením energetických nákladů hodláme dosáhnout příznivějších nákladů na hmotnostní jednotku výroby. Projekt řeší dále úsporná opatření v oblasti vytápění, kdy s využitím dokonalejšího regulačního systému jsme schopni dosáhnout úspor při vytápění našich objektů. Dalším zdrojem tepla pro naše využití vidíme ve využití tepla z kompresorovny. V oblasti výroby hodláme lépe využít elektrickou energii při ohřevu materiálu pro kování, a to dosažením těsné vazby mezi ohřívaným materiálem a indukční cívkou.

Rozvoj vývojového centra VIVA

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014503

Program: Potenciál, OP PIK...více 

Cíl projektu: Projekt se zaměřuje na rozvoj a rozšíření stávajících firemních kapacit výzkumu, vývoje a inovace, které byly vybudovány v rámci předchozích výzev programu Potenciál. Stejně jako předcházející projekty, bude i tento zaměřen zejména na oblast tváření včetně navazujících procesů a obrábění s důrazem na automatizaci a robotizaci.

V rámci pořízení strojního a měřícího vybavení do projektu „Rozvoj vývojového centra VIVA“, nabízíme všem potenciálním zájemcům využití těchto zařízení k vlastním zkouškám. Zkoušky probíhají za standardních podmínek na základě poptávky a odsouhlasené objednávky s termínem a počtem požadovaných NH na daném zařízení.

Soupis pořízeného zařízení v rámci projektu:
3D měřící přístroj
Mycí a oplachovací zařízení
Upínací a pěchovací nářadí
Síťové, kamerové připojení včetně implementace on-line odvádění výroby u kovací linky
Ostřihovací a děrovací univerzál
Licence SW pro off-line programování robotů
Univerzální díly upínače
Protahovací trny
Sušička
Chapadlo
Licence Teamcenter
SW pro metal. analýzu – vybavení laboratoře
ABAS upgrade
Elektronická komorová pec
Vertikální frézovací centrum
Instrumentovaná tváření linka 2500 tun
Implementace EDI
Rozšíření ERP systému o EDI modul AUTOMOTIVE
Spektrometr
Kalibrátor
Tvrdoměr
Upínací magnety

Kontaktní osoba: Ing. Marek Jorda - 577 051 330

Vývojové centrum pro obrábění zápustkových výkovků

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015995

Program podpory: Potenciál, OP PIK...více 

Projekt se zaměřuje na rozvoj a rozšíření stávajících firemních kapacit VaV na proces obrábění, které byly vybudovány v rámci předchozích výzev programu Potenciál. O proti předchozím projektů, se cílí projekt čistě na obrábění s přímou spolupráci VIVA CV s.r.o. Aktivitami, kterými se hodlá zabývat v rámci projektu jsou: robotizace, vývoj technologie 4vřetenového stroje, vzorkování atd.

Soupis pořízeného zařízení v rámci projektu:

2vřetenové obráběcí centrum Chiron DZ22W
Almen test
Licence Forge NxT 3.x z 8 na 12 Tokens
Licence NX
Mobilní balancér
Obráběcí centrum MCFV 1060_10
Sada nástrojů pro obrábění pro Chiron DZ22W
Server pro simulační SW Forge
Upínací a obráběcí nástroje pro MCFV 1060_10
Upínací magnety pro MCFV 1060_10
Zařízení pro tryskání suchým ledem

Kontaktní osoba: Ing. Marek Jorda - 577 051 330

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace