Rozvoj digitalizace procesů v Kovárně VIVA

Číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0002837

Program podpory: Národní plán obnovy – Digitální podnik – 1. výzva...více 

Cílem projektu je zvýšení úrovně digitalizace společnosti, související s rozšířením kapacity stávající výroby. Projekt reaguje na
potřebu rozvoje digitalizace, která souvisí s požadavky zákazníků, analýzy současného stavu a informačních trendů.
Zaměřuje se zejména na oblasti digitální transformace firmy, logistické a skladové technologie, vnitropodnikové konektivity a
kybernetické bezpečnosti.

Kovárna 21.století

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023672

Program podpory: Aplikace, OP PIK...více 

Projekt je zaměřen na rozvoj zápustkového kování a obrábění pomocí zavádění prvků průmyslu 4.0 a dalších nových technologií s co nejefektivnějším použitím materiálů, nástrojů a lidské síly. Důvodem partnerství těchto dvou průmyslů je jejich úzké provázání. Kovárna může ovlivnit právě následující proces obrábění díky zvolení určitého typu tepelného zpracování, použitého materiálu nebo použité technologie kování, logistiky, samotným tvarem výkovků atd.

VIVaV 21

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019536
Cílem projektu je vývoj v oblasti technologii tváření a návazných operací, konkrétně se bude jednat o technologii indukčního kalení a renovaci nářadí (zápustek) technologií navařovaní a obrábění ve spolupráci s VIVA CV s.r.o.

Soupis pořízeného zařízení v rámci projektu:
Optický 3D skener
Plně robotizovaná kovací linka 4000t
Zařízení pro indukční kalení vnitřního ozubení ocelových obrobků eldec MIND M-1000
Automatizovaná linka vizuální kontroly výkovků

Kontaktní osoba: Ing. Marek Jorda – 577 051 330

Úspory energií Kovárny VIVA

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002525

Program podpory: Úspory energie, OP PIK...více 

Cílem projektu je úspora energií v obecné rovině. Snížením energetických nákladů hodláme dosáhnout příznivějších nákladů na hmotnostní jednotku výroby. Projekt řeší dále úsporná opatření v oblasti vytápění, kdy s využitím dokonalejšího regulačního systému jsme schopni dosáhnout úspor při vytápění našich objektů. Dalším zdrojem tepla pro naše využití vidíme ve využití tepla z kompresorovny. V oblasti výroby hodláme lépe využít elektrickou energii při ohřevu materiálu pro kování, a to dosažením těsné vazby mezi ohřívaným materiálem a indukční cívkou.