Kvalitní péče o zaměstnance je nedílnou součástí naší firmy a tvoří jednu z našich čtyř základních hodnot. Na mzdovou politiku, vzdělávání i sociální program vynakládáme nemalé prostředky. Chceme, aby naši zaměstnanci byli spokojeni a aby jejich pracovní podmínky a finanční ohodnocení převyšovaly standard v regionu.

Zaměstnanecké výhody

Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu výhod, které mohou čerpat nad rámec sjednané mzdy:

Oběd
za 30 Kč

Pololetní
a roční bonusy

Příspěvky na
lázeňskou péči

25 dní dovolené

Výměna
směny

Bezúročné
půjčky

Příplatky na směnnost
a rizikovost

Příspěvek
na penzijní pojištění

Příspěvek
na dovolenou

Možnost
vzdělávání

Náborový
příspěvek

Masáže
zdarma

Firemní vzdělávání

Vzdávání a rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit naší společnosti. Investujeme do něj nemalé prostředky. Portfolio vzdělávacích akcí je velmi široké – od zákonných přes odborná školení v jednotlivých profesích až po jazykové vzdělávání či tréninky komunikačních dovedností.

Požadavky na vzdělávání vycházejí z firemní strategie a realizovaná školení pomáhají jednotlivým útvarům a zaměstnancům dosahovat stanovených cílů. Při organizaci vzdělávacích akcí spolupracujeme s renomovanými vzdělávacími agenturami i středními a vysokými školami. Velký prostor věnujeme také přenášení zkušeností mezi našimi zaměstnanci prostřednictvím interních lektorů. Speciální program organizujeme v rámci talent managementu.

Akce pro zaměstnance

Pro zaměstnance a jejich rodiny pravidelně pořádáme výroční slavnostní setkání, dětský den či Den řemesel. Organizujeme také cyklovýlety nebo společná bruslení. Zajišťujeme vstupenky na kulturní akce – do divadel, do kina i na koncerty.