Kvalitní péče o zaměstnance je nedílnou součástí naší firmy a tvoří jednu z našich čtyř základních hodnot. Na mzdovou politiku, vzdělávání i sociální program vynakládáme nemalé prostředky. Chceme, aby naši zaměstnanci byli spokojeni a aby jejich pracovní podmínky a finanční ohodnocení převyšovaly standard v regionu.

Zaměstnanecké výhody

Našim zaměstnancům nabízíme širokou škálu výhod, které mohou čerpat nad rámec sjednané mzdy:

pololetní a roční bonus za dosažení výsledků
25 dnů dovolené
nadstandardní příplatky za riziko a směnnost
placené přesčasy
pevné výplatní termíny
bezúročné půjčky
široká možnost vzdělávání a osobního růstu
příspěvky na penzijní připojištění a rekreaci
plně hrazená lázeňská péče
zvýhodněné ceny za lázeňské pobyty
příspěvek na dovolenou
masáže zdarma

Firemní vzdělávání

Vzdávání a rozvoj zaměstnanců je jednou z priorit naší společnosti. Investujeme do něj nemalé prostředky. Portfolio vzdělávacích akcí je velmi široké – od zákonných přes odborná školení v jednotlivých profesích až po jazykové vzdělávání či tréninky komunikačních dovedností.

Požadavky na vzdělávání vycházejí z firemní strategie a realizovaná školení pomáhají jednotlivým útvarům a zaměstnancům dosahovat stanovených cílů. Při organizaci vzdělávacích akcí spolupracujeme s renomovanými vzdělávacími agenturami i středními a vysokými školami. Velký prostor věnujeme také přenášení zkušeností mezi našimi zaměstnanci prostřednictvím interních lektorů. Speciální program organizujeme v rámci talent managementu.

Akce pro zaměstnance

Pro zaměstnance a jejich rodiny pravidelně pořádáme výroční slavnostní setkání, dětský den či Den řemesel. Organizujeme také cyklovýlety nebo společná bruslení. Zajišťujeme vstupenky na kulturní akce – do divadel, do kina i na koncerty.

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace