Zaměstnanec je klíčová hodnota naší firmy

Stále rozvíjíme systém rozvoje znalostí a firemní kultury našich zaměstnanců. Zlepšujeme standardy v oblasti řízení lidských zdrojů, v efektivitě vzdělávání a osobního rozvoje našich spolupracovníků. Vyvinuli jsme účinný systém vlastní rekvalifikace na prakticky všechny profese v naší firmě. Zaměstnanci první linie ve výrobě, ale také téměř všichni vedoucí ve výrobě i pracovníci dokončovacích operací a kontroly procesů pochází z jiných oborů. Část našich kolegů dokonce neměla žádnou předchozí kvalifikaci ve strojírenství, dnes jsou však našimi úspěšnými a váženými členy týmu VIVA.

Inverstors in people, Kovarna VIVA

Spolupráce se školami a studenty

Úzce spolupracujeme se středními a vysokými školami především ve Zlínském kraji. Studenti, dlouhodobí stážisté, jsou dnes našimi užitečnými kolegy. Realizují u nás své diplomové práce. Pomáhají nám ve funkci asistentů odborných ředitelů, nebo jako členové a vedoucí firemních projektů. Jsou okysličovadlem naší horké firemní krve. Studenty středních škol podporujeme prostřednictvím firemních stipendií a výrobní praxe v naší firmě.

Co nabízíme školám?

Spolupráci na vzdělávání našich zaměstnanců
Možnost vykonávání praxí a stáží
Exkurze do vybraných výrobních provozů
Podporu a stipendia pro žáky a studenty technických oborů
Prostory pro realizaci praktického kovářského výcviku

Co nabízíme žákům a studentům?

Možnost vykonávání praxí a stáží
Témata pro zpracování diplomových prací
Podporu a stipendia pro žáky a studenty technických oborů
Mimořádné odměny za kvalitně zpracované projekty

Celospolečenská zodpovědnost

Zodpovědnost vůči našemu regionu je součástí naší firemní kultury. Trvale podporujeme vybrané neziskové organizace a společensky prospěšné akce ve Zlínském kraji. Náš Den řemesel navštíví každoročně více než tisícovka hostů. Jsme také hlavním partnerem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Kromě toho podporujeme další vybrané projekty z oblasti vzdělání, kultury i historie průmyslu našeho města a regionu.

  • Dny řemesel
  • Zlín film festival
  • Kovářská pětka

Příklad podpory naší firmy v oblasti technického vzdělání nové generace našich kolegů je Den řemesel. Jsme jeho zakladatelé a dodnes ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati a několika dalšími firmami tuto tradiční akci pořádáme, a to v historickém průmyslovém Baťově areálu.

Jedná se o třídenní akci, jejímž cílem je zlepšení komunikace s kariérními poradci na školách, Zlínským krajem jako zřizovatelem středních škol, Univerzitou Tomáše Bati – nejvýznamnější vzdělávací institucí našeho kraje – a Hospodářskou komorou Zlínského kraje jako reprezentantem průmyslu a řemesel napříč obory.

Po tři dny otvíráme dveře svých pracovišť, hal i konstrukčních kanceláří a představujeme činnost svým novým budoucím kolegům ze základních a středních škol i jejich rodičům, ale také přátelům tradičních i nových řemesel či příznivcům našich firem.

Součástí Dne řemesel je prezentace středních technických škol, firem z naší blízkosti a Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati.

Již tradičním a nepostradatelným prvkem je také soutěž v gastronomických dovednostech našich kovářů – přehlídka jejich gulášů získává každoročně na stále větší popularitě.

ZLÍN FILM FESTIVAL je nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě. Jedná se o mezinárodní událost s vynikajícím renomé. Každoročně festival uvádí přes 350 snímků z více než 50 zemí světa a od roku 2015 přesahuje návštěvnost festivalu 100 000 diváků. ZLÍN FILM FESTIVAL je aktivním členem European Children's Film Association a International Centre of Films for Children and Young People – CIFEJ. Festival organizuje rozsáhlý doprovodný, odborný a charitativní program. ZLÍN FILM FESTIVAL ke krajskému městu a regionu Zlína neodmyslitelně patří a spojení filmové a filmařské tradice dává zlínskému festivalu punc jedinečnosti. Nová historie ZLÍN FILM FESTIVAL je spojena se jménem spoluzakladatele Kovárny VIVA, Čestmíra Vančury.

Kovářská pětka je tradiční podzimní běžecký závod na 5 km, který pořádá od roku 2012 Kovárna VIVA. Koná se v ulicích v centru Zlína, přímo v industriálním prostředí baťovského areálu. Závodu se účastní jednotlivci i trojčlenné štafety. Součástí jsou i kratší verze závodů pro nejmenší. Běh pořádá Kovárna VIVA u příležitosti konání unikátního Dne řemesel. Na start se každoročně postaví stovky běžců a pravidelně se závodů účastní vedle hobíků i známé sportovní osobnosti - ironman Petr Vabroušek, lyžařka Klára Křížová, triatlonista Jan Čelůstka a další.

Podporujeme

Považujeme za přirozené, že nás podnikatelský úspěch zavazuje pomáhat. Proto dlouhodobě podporujeme vybrané instituce a projekty z oblasti kultury, umění, řemeslného vzdělávání i volnočasových aktivit dětí.